Informasjon påmelding
Arrangement:

Fiskåstemne Miniatyr

Stad er Åram oppvekstsenter ved Åram ferjekai.
Tid er sundag 11 nov frå kl.10.oo og arrangøren skyt torsdag 08 nov frå kl 18.oo. Program er vanleg DFS 25 skot med delt Grunnlag
Gylt medalje til kl 3-5 og Sølv til øvrige klasser ved 3 delt.
Syvde har stemne og det er ca 20 min. køyretid dit.
enkel kiosk
vel møtt


Info
Her finner du nyttig informasjon fra arrangøren.

Velg først arrangement i nedtrekkslisten.

Kundestøtte
www.dform.noer ansvarlig for denne tjenesten.

Du kan kontakte oss på
tlf 56 52 98 10