Liste over påmeldte

Påmeldte til:

GF m Lag 1 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 09.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Strypet Henning JC alvdal jff
2 Strypet Anders JC alvdal jff
3 Strypet Hågen D2 Alvdal skytterlag
4 Bolte Markus JC alvdal jff
5 Bolte Max A alvdal jff
6 Strypet Olav JC alvdal jff
7 Ole Oskar Kleven JC Vingelen Jff
8 Øyvind Randen JC Alvdal

GF m Lag 2 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 09.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Erling Kjellmark JC Røros
2 Hallvar Kjellmark JC Røros
3 Olav Kulbotten B Haltdalen
4 Arne Stenmo B Røros
5 Ove Løberg JB Haltdalen
6 Nygaard Øystein JB Øversjødalen
7 Nygård Sigbjørn JB Øversjødalen
8 Harald Sørli JB Vingelen

GF m Lag 3 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 09.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Roar Tangen JB TynsetJFF
2 Morten Resell JB TynsetJFF
3 Trond Nesteby JB Tolgen
4 Lars Andreas Kvisle JB Tynset JFF
5 Ola Framnes JB Tynset jff.
6 Bjørnar Pedersen A Tynset JFF
7 Kristian Berg B Tynset JFF
8 Morten Ryen J B Tynset JFF

GF m Lag 4 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 09.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Lars Petter Nytrøen JB Tolgen
2 Stein Vidar Nytrøen JC Tolgen
3 Thomas Bredesen JC Tynset JFF
4 Torfinn Lium B Tynset JFF
5 Espen Sønmør B Tynset JFF
6 Per Sønmør JC Tynset JFF
7 Mats Sønmør JC Tynset JFF
8 Per Joar Nygård JC Vingelen

GF m Lag 5 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 09.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Martin Grådal B Røros
2 Morten Aakerøien JC Tynset
3 Stein Larsen B Tynset
4 Emil Wiik Larsen JC Tynset
5 Jan Larsen JC Tynset
6 Rune Fredheim B OS JFF
7 Morten Gulløien D1 Alvdal
8 Per Arne Gulløien JB Alvdal

GF m Lag 6 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 10.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Ledig      
2 Ledig      
3 Ledig      
4 Ledig      
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 7 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 10.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Moseng Geir JC Os JFF
2 Bakken Jon Egil E1 Os JFF
3 Bakken Per Gunnar E1 Os JFF
4 Anne Berit Gjelten JC Lonås
5 Magnar Gjelten JB Lonås
6 Gjelten Asbjørn JB Lonås
7 Arne Magne Lunaas A Lonås
8 Stein Lunaa JB Tynset jff

GF m Lag 8 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 10.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 sveinung storås JA tynset jff
2 Espen Eggen JB tynset jff
3 tron lunaas JB lonåsen
4 knut roar tangen JB tynset jff
5 erik larsen B tynset jff
6 Hege M Søberg F Femund Jff
7 Ole Henrik Nytrøen JC Femund Jff
8 Åge Aasvang JC Femund Jff

GF m Lag 9 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 10.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Nordstad Jakob B Tynset
2 Nordstad Arne JB Tynset
3 Støholen Arne JB Tynset
4 Hansæl Jon JB Lonås
5 Jon Brede Dukan JB Nidaros
6 Helge Berg JC Brummunddal
7 Mari Skogstad Østgård F Tolgen
8 Monica Gravdal F OS Jff

GF m Lag 10 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 10.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Langsjøen Oskar JB Sømådal JFF
2 Kaasen Bill Ragnar JB Øversjødalen
3 Kristian Lund-Vang JB tynset jff
4 Odd lund-vang JB tynset jff
5 Dag Inge Østgård A tynset jff
6 Svein Erik Bekkelund B Osen
7 Ulf Tuveng JC Dalsbygda
8 John Westgård JB Vingelen

GF m Lag 11 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 11.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Ledig      
2 Ledig      
3 Ledig      
4 Ledig      
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 12 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 11.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Kicki Åsheim J F Jordet JFF
2 Mats Åsheim D1 Jordet JFF
3 Morten Åsheim JA Jordet JFF
4 Truls Åsheim JC Jordet JFF
5 Arnold Øverås E1 Jordet JFF
6 Kåre Morten Tangen B Jordet JFF
7 Bjørn Rosvold JC Nidaros
8 Ledig      

GF m Lag 13 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 11.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Jarne Storås JB Lonås
2 Johan Storås JB Lonås
3 Trond Oldertrøen JB Tynset
4 Bjørn Lillebo JB Tynset
5 Eivind Aaen JB Tynset
6 Even Aaen JB Tynset
7 Gunnar Bull Aakran JB Lonås
8 Einar Westum JB Tynset

GF m Lag 14 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 11.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Svein Ola Nygjelten JB Tolgen
2 Trond Estdeile JB Trondhjems
3 Morten Sandtrøen JB Tynset
4 Per Morten Bangen B Tynset
5 Embret Eggen E2 Tynset
6 Vegard Ovrum JB Tylldal
7 Per Arne Gjelten JB Tylldal
8 Jostein Hoset E2 Orkla

GF m Lag 15 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 11.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Løvhaug Morten B Tynset
2 Løvhaug Elias D1 Tynset
3 Løvhaug Elin F Tynset
4 Løvhaug Edel Karin F Tynset
5 Løkken Geir JC Tynset
6 Vestli Magnar E2 Tynset
7 Nytrøen Øyvind JC Finstad
8 Hugobakken Hugo JC Tynset

GF m Lag 16 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 12.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Ledig      
2 Ledig      
3 Ledig      
4 Ledig      
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 17 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 12.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Endre Kosberg JA Rennebu jff
2 Trond- Brage Kosberg JA Rennebu jff
3 Idar Prestus JA Rennebu jff
4 Bjørn Bones JA Støren jff
5 Sindre Smestu Holm JC Rennebu jff
6 Harald Holm JA Rennebu jff
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 18 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 12.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Stig Nesseth B Tynset jff
2 Martin H.Nesseth D2 Tynset jff
3 Trond Nesseth JC Tynset jff
4 Bjørn Moen JC Tynset jff
5 Geir Grindflek B Os jff
6 Jørn Nesseth JC Tynset jff
7 Anders Nesseth JC Tynset jff
8 Vegard Strandvik JC Tynset jff

GF m Lag 19 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 12.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 esten vingelen B tynset jff
2 Einar Vingelen D2 tynset jff
3 ellef harsjøen D1 tynset jff
4 leif arne harsjøen JC tynset jff
5 lars olav harsjøen B tynset jff
6 Marit Vingelen JC Tynset jff
7 mælen jørgen JC Tynset
8 hallgeir harsjøen J D2 tynset jff

GF m Lag 20 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 12.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Birger Meistad A Trondheim JFF
2 Monica Vennevik F Trondheim JFF
3 Geir Lasse Aune B Trondheim JFF
4 Ledig      
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 21 - Tidspunkt: 01.05.14 kl. 13.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Nils Even Dragmyrhaug J JA Haltdalen
2 Dragmyrhaug Simen JB Haltdalen
3 Dragmyrhaug Annar JA Haltdalen
4 Henning Dragmyrhaug JC Haltdalen
5 John Trøen JB Hessdalen
6 Johannes Nordvik JC Tolgen
7 Siv Aas A Nidaros JSK
8 Stein Botnan JB ÅLEN JFF


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.