Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
219656BET Anneli Naustdal Kjelsås Alpin
219657 Steen-Olsen Sander Kjelsås
219712 Philip Spandow Heming
219811 Jahn-Marco Johnsen Kjelsås
219812 Jahn-Marco Johnsen Kjelsås
220329BET Julius Mondschein Kjelsås alpin
220436BET Fredrik Blomqvist Hakadal alpin
220625BET Mira Røsjorde Kjelsås
220626BET Noah Røsjorde Kjelsås
220643BET Edle Elise Furuholmen Heming
220649 Juliet Wivelstad Heming
220672BET Juliet Wivelstad Heming
220685BET Sebastian Bengston Heming
220687BET Oda Solevåg Halvorsen Njård
220851 Maria Millang Kjelsås
220907BET Rasmus Bakkevig Heming
220908BET Johannes Bakkevig Heming
220945 Teo Borge Yngland Stabæk
221191BET Julie Fleischer Heming
221193BET Ulrich Fleischer Heming
221234 Charlotte Løvenskiold Frederiksen Ready
221239 Cathrine Løvenskiold Frederiksen
221240 Konrad Magnus Heming
221257BET Elise Naustdal Kjelsås Alpin
221362 Henrik Valasjø Heming
221558BET Eva Unhjem Johansen Asker Skiklubb
221648BET Johanne Brekkan Ready
221702BET Eirik Svae Stangnes Heming
221743BET Emilie Bakkevig Heming
221753BET Alexander Espe Heming
221765BET Sebastian Eliassen Lysklætt Try
221768BET Rasmus Eliassen Try IL
221769 Tobias Stubsrud Heming
221770 Piffen Foss Heming
221774BET Caroline Skard Heming
221782BET Jahn-Marco Johnsen Kjelsås
221783BET Lucie Meidell Heming IL
221794 Annika Stubsrud Heming
221796 Herman Orholm Try
221797 Julie Orholm Try
221798 Tobias Stubsrud Heming
221799 Annika Stubsrud Heming
221818BET Aksel Falck Halvorsen Fossum
239423 Sander Steen Olsen Kjelsås IL-Alpin
239424 Caroline Piene Skard Heming
239425 Henrik Valasjø Heming
239438BET Torstein Øiseth Persson Kjelsås Alpin
239546BET Ellisif Semmelmann Heming Heroes
239610BET Noah Røsjorde Kjelsås
239611BET Mira Røsjorde Kjelsås
239628BET Fredrik Stuge Heming
239629BET Hermine Stuge Heming
239751BET Tinius Tingulstad
239767BET Malene Sande Heming
239861BET Alexandra Astrup Horgen Heming
239870BET William Rosewell
239871BET Sofia Laugerud Rosewell
239918BET Gard Greibrokk Asker skiklubb
239920BET Trym Greibrokk Asker skiklubb
239975 Lucie Meidell Heming IL
240002BET Mathias Fredriksen Heming
240031BET Jørgen Benningstad Kjelsås Alpin
240097BET Emicke Sohlberg Heming
240099BET Hermann Bøhn Busterud Vang Skiløperforening alpin
240111BET Ada Sellæg Ready
240112 Thia Tingulstad
240118BET Piffen Foss Heming
240119BET Dag Ramm Klaveness Heming
240120BET Lissie Klaveness Heming
240129BET Jahn-Marco Johnsen Kjelsås IL
240143 Victor Høgset Heming
240144 Harald Høgset Heming
240145 Sophia Høgset Heming
240147BET Tobias Stubsrud Heming


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.