Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
229590 Gerd Roen Gil
229618 Nils Erik Hansen Gil
229619 Karianne Hansen Gil
229665 Trine Lise Olsson Gil
229668 Halvor Ulven Grindvoll IL
229679 Asle Jetlund GIL
229752 Ivar Western GIL
229898 Olaug Watterud
229899 Torstein Ulsnes Gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.