Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
229594 Gerd Roen Gil
229622 Nils Erik Hansen Gil
229623 Karianne Hansen Gil
229669 Halvor Ulven Grindvoll IL
229781 Ivar Western GIL
229783 Asle Jetlund Vil
230291 Avlyst I Dag
230306 Brit Ballangrud Grindvoll


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.