Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
230325 Hans Grahl-Madsen Fana alpin
230330 Helle Stenersen Fana Alpin
230331 William Mjelde Fana alpin
230350 Andreas Jørgensen Fana
230354 Trym Prante fana alpin
230355 Mie Prante fana alpin
230365 Henrik Myking Vossalpin /Fana
230430 Sebastian Sandal Fana IL
230433 Judith Røynstrand Fana il
230446 Magnus Hartwig fana alpin
230447 Andreas Hartwig Fana Alpin
230494 Hanne Vigdis Saue Fana
230499 Alexander Jacobsen Fana Alpin
230509 Sigurd Hald Fana alpint
230519 Sondre Waage Joys Fana
230554 Johan Røynstrand Fanail
230567 Martin Torsvik Jacobsen Fana alpin
230583 Inki Reksten Fana
230634 Erik Mæle Fana alpin
230635 Anna Sofia Mæle Fana alpin
230636 Christian Mæle Fana alpin
230640 Ole Nygaard Fana alpin
230641 Amanda Nygaard Fana Alpin
230652 Ludvig Seterås Stinessen Fana Alpin
230653 Holger Seterås Stinessen Fana Alpin
230654 Storm Bergerud Nygård Fana Alpin
230661 Johan Christian Holst Fana IL
230698 Helena Galbraith Fana IL
230699 Claudia Galbraith Fana IL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.