Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
230733 Grethe Engen Grindvoll idrettslag
230738 Hanne Helgeland
230744 Liv Marit Sangnæs
230754 Dihle Ida
230761 Ingeborg Ensrud Grindvoll IL
230768 Anne-Britt Fjellro
230817 Marte Skaug Grindvoll


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.