Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
232054 Halvor Ulven Grindvoll IL
232056 Berit Sanness Grindvoll IL
232230 Nils Erik Hansen Gil
232231 Karianne Hansen Gil
232251 Gerd Roen Gil
232793 Ivar Western GIL
232984 Ellen Heier gil
233070 Brit Ballangrud


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.