Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
233935 Olaug Watterud GIL
233937 Torstein Ulsnes GIL
233945 Gerd Roen Gil
233949 Nils Erik Hansen G iL
233951 Karianne Hansen GIL
233958 Halvor Ulven Grindvoll IL
233961 Britt Mordal GIL
233970 Asle Jetlund GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.