Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
233939 Randi W. Vassjø GIL
233950 Gerd Roen Gil
233956 Halvor Ulven Grindvoll IL
233960 Britt Mordal GIL
233969 Nils Erik Hansen GIL
233971 Karianne Hansen GIL
233977 Asle Jetlund GIL
233981 Christian Flatla Gil
234087 Olaug Watterud GIL
234090 Torstein Ulsnes GIL
234172 Gunnar Dynna GIL
234901 Sten Einar Lunder Gil
235002 Ellen Bolken gil
235009 Brit Ballangrud


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.