Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
236765 Randi W. Vassjø GIL
236766 Olaug Watterud GIL
236767 Torstein Ulsnes GIL
236783 Nils Erik Hansen Gil
236784 Karianne Hansen Gill
236805 Halvor Ulven Grindvoll IL
236879 Asle Jetlund GIL
237024 Erik Bjella GIL
237106 Brit Ballangru
237280 Ivar Western gIL
237287 Ellen Bolken gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.