Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
237820 Halvor Ulven Grindvoll
237824 Erik Bjella GIL
237825 Britt Mordal GIL
237832 Asle Jetlund gil
237836 Ivar Western GIL
237838 Torstein Ulsnes Gil
237840 Olaug Watterud Gil
237844 Nils Erik Hansen Gil
237845 Karianne Hansen Gil
237875 Christian Flatla Gil
237900 Anne Randi Enger


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.