Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
237822 Halvor Ulven Grindvoll
237829 Berit Sanness Grindvoll IL
237850 Nils Erik Hansen Gil
237851 Karianne Hansen Gil
237895 Bjørg Trulsen GIL
239111 Brit Ballangrud GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.