Liste over påmeldte

Påmeldte til:

GF m Lag 1 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 09.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Erling Kjellmark JC Røros
2 Hallvar T. Kjellmark JC Røros
3 gjelten andreas JC tynset
4 storli elisabeth JC kvikne
5 storli liv unni JC kvikne
6 sønmør espen JA tynset
7 Kristoffer Sørli JC Vingelen
8 Harald Sørli JC Vingelen

GF m Lag 2 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 09.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Harry Tjernstad J JC Tolgen
2 Dag Inge Østgård B Tynset JFF
3 Julie Østgård D1 Tynset JFF
4 Leif Arne Harsjøen JC Tynset JFF
5 Ellef Harsjøen D2 Tynset JFF
6 Lars Olav Harsjøen B Tynset JFF
7 Hallgeir Harsjøen J B Tynset JFF
8 Morten Ryen J B Tynset JFF

GF m Lag 3 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 09.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Nygaard Øystein JB Øversjødalen
2 tveråen kjell gunnar E2 tynset
3 gjelten asbjørn E2 tynset
4 Gjelten Sindre JB tynset
5 Ole Martin Solheim JB Øversjødalen JSK
6 Arnstein Solheim E1 Øversjødalen JSK
7 Morten Gulløien D2 Alvdal
8 Per Arne Gulløien JB Alvdal

GF m Lag 4 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 09.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Thomas Svee J JC Tynset JFF
2 Geir Løkken JC Tynset JFF
3 Erland Bekken JB Narjord
4 Geir Grindflek JB Os jff
5 Magnar Vestli E2 Tynset JFF
6 Morten Løvhaug B Tynset JFF
7 Elin Løvhaug F Tynset JFF
8 Peder Løvhaug D1 Tynset JFF

GF m Lag 5 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 09.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Stig Nesseth B Tynset JFF
2 Martin H Nesseth D2 Tynset JFF
3 Anders Nesseth JC Tynset JFF
4 Jørn Nesseth JC Tynset JFF
5 Trond Nesseth JC Tynset
6 Jon H Moen JC Tyldal sk
7 Norvald Aas Solvang JC Tyldal sk
8 Annar Wintervold JC Tynset

GF m Lag 6 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 10.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Per Jørgensen JC Tynset Jff
2 Simen Jørgensen D2 Tynset Jff
3 Marius Mobakken Aaen JC Tynset Jff
4 Anders Nilsen B Tynset Jff
5 Kristian Svenning JC Tynset Jff
6 Siv Aas F Nidaros JSK
7 Inge Olav Murud D2 Alvdal JFF
8 Lars Krogh B Røros JFF

GF m Lag 7 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 10.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Rønning Olav J JB Vingelen
2 Engset Ole Erik JB Vingelen
3 Westgård John E2 Vingelen
4 Erik Livoll JB Vingelen
5 Olav Flaten B Tolga JFF
6 Per Arne Gjelten JB Tylldal skl
7 Henning Kaasen JB ljøra skl
8 Bill R. Kaasen JB Tolgen skl

GF m Lag 8 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 10.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Oddbjørn Dalløkken JB Tynset JFF
2 Sigurd Stølan JB Tynset JFF
3 Njål Mælen E2 Tynset JFF
4 Amund Fjerdingsgjelten JC Vingelen
5 Kristin Fjerdingsgjelten F Vingelen
6 Olav Jordet E2 Vingelen
7 Mats Normann JC Tynset Jff
8 Eigil Leifseth JB Tynset JFF

GF m Lag 9 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 10.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Anniken Moseng Ryen B Os jff
2 Kennie M. Ryen B Os jff
3 Marius Tuveng D1 Os Jff
4 Per Gunnar Bakken E1 Os JFF
5 leif helge riise B tolga jff
6 Ivar Sæther E2 Røros
7 Ledig      
8 Jostein Hoseth E2 Orkla JFF

GF m Lag 10 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 10.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Lars Andreas Kvisle B Tynset JFF
2 Anders Brennhaug A Tynset JFF
3 Stein Oddvar Østgård JB Tynset JFF
4 Harald Grue JB Tynset JFF
5 Kristian Lund-Vang JA TynsetJFF
6 Thomas Bredesen JA TynsetJFF
7 Odd Lund-Vang E1 TynsetJFF
8 Rune Fredheim B os jff

GF m Lag 11 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 11.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Jon Grue E2 Tynset Jff
2 Svein Ola Nygjelten JB Tolga Jff
3 Stein Sørlie JC Tynset Jff
4 Kjell Erik Bangen A Tynset Jff
5 Trond Esdaile JB Trondheim Jff
6 Morten Sandtrøen JB Tynset Jff
7 Per Morten Bangen B Tynset Jff
8 Morten Bangen D1 Tynset Jff

GF m Lag 12 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 11.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Kåre Morten Tangen B Jordet Jff
2 Arnold Øverås E1 Jordet Jff
3 Jonas Taug JB Jordet Jff
4 Svein Einar bekkelund E1 Osen JFF
5 Per Olof Holmberg JB Dalsbygda
6 Kristen Gjelten JB Dalsbygda
7 Arne Stenmo B Røros
8 Ledig      

GF m Lag 13 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 11.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Hodøl Tobias JC Os Jff
2 Hodøl Arne Ivar JB Os Jff
3 Rønningen Frank JC Nordre Elv jfg
4 Arne Nordstad JB Tynset Jff
5 Jon Hansæl JB Lonås
6 Henrik Rønningen D1 Dalsbygda
7 Ulf Tuveng JB Dalsbygda
8 Andreas Tuveng D1 Dalsbygda

GF m Lag 14 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 11.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Tormod Oldertrøen JB Tynset
2 Johan Storås JB Lonås
3 Even Aaen JB Tynset
4 Vebjørn Trøan Lillebo JB Tynset
5 Kristian Westum JB Tynset
6 Per Arne Mikkelsen JC Nora
7 Peder Langøien JC Tolgen
8 Einar Westum J JB Tynset

GF m Lag 15 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 11.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Jarne Storås JB Lonås
2 Snorre Storås D1 Lonås
3 Trond Oldertrøen JB Tynset
4 Eivind Aaen JB Tynset
5 Bjørn Lillebo JB Tynset
6 Gunnar Bull Aakrann JB Tynset
7 Bjørnar Pedersrn J E1 Tynset
8 Roar Steihaug JB Alvdal

GF m Lag 16 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 12.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Kosberg Endre JB Rjff
2 Kosberg Trond- Brage JA Rjff
3 Bones Bjørn JB Rjff
4 Rånes Monica F Tjff
5 Presthus Idar JA Rjff
6 Anders Asklund JC Soknedal jff
7 Åge Aasvang JB Tjff
8 Hege Merete Søberg F Tjff

GF m Lag 17 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 12.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Jon Brede Dukan JA Nidaros JSK
2 Marie Elisabeth Wessel JA Nidaros JSK
3 Jørstein Nygård E2 Dalsbygda
4 Hans Erik Hangård JB Øvre Rendal
5 Ole Morten Eriksen JB Brydalen
6 Brage Holte JC Tolgen
7 Mali Heggstad Graven D1 Vingelen
8 Lars Graven JB Vingelen

GF m Lag 18 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 12.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 John Trøen JB Hessdalen
2 Peder Bjarne Grønås E2 Hessdalen
3 Lars Petter Almås JC Røros
4 Ledig      
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 19 - Tidspunkt: 01.05.16 kl. 12.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Nils Even Dragmyrhaug J JA Haltdalen
2 Simen Dragmyrhaug JA Haltdalen
3 Annar Dragmyrhaug JB Haltdalen
4 Ledig      
5 Ledig      
6 Henning Dragmyrhaug JB Haltdalen
7 Johannes Randen D1 Horgenaasii
8 Øyvind Randen JB Horgenaasii


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.