Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
250940 Bente Skirstad GIL
250944 Erik Bjella GIL
250959 Nils Erik Hansen GIL
250960 Karianne Hansen GIL
250968 Olaug Watterud GIL
250970 Torstein Ulsnes GIL
251002 Gunn Velsand GIL
251026 Halvor Ulven Grindvoll IL
251027 Berit Sanness Grindvoll IL
251039 Gerd Roen Gil
251283 Kjetil Lynne GIL
251324 Brit Ballangrud Gil
251326 Anne Ragne Meli Grindvoll il
251417 Kjetil Lynne GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.