Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
251565 Brit Ballangrud
251566 Gunn Velsand GIL
251569 Berit Sanness Grindvoll IL
251571 Halvor Ulven Grindvoll IL
251572 Bente Skirstad GIL
251573 Nils Erik Hansen Gil
251574 Karianne Hansen Gil
251577 Hege Roen Gil
251578 Ivar Western GIL
251585 Gerd Roen Gil
251601 Olaug Watterud GIL
251602 Kjetil Lynne GIL
251617 Erik Bjella GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.