Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
252157 Gerd Roen Gil
252168 Halvor Ulven Grindvoll IL
252204 Nils Erik Hansen GIL
252241 Erik Bjella GIL
252254 Hege Roen GIL
252256 Ivar Western Grindvoll
252277 Ellen Heier gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.