Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
253917 Gunn Velsand GIL
253925 Nils Erik Hansen GIL
253926 Gerd Roen Gil
253947 Halvor Ulven Grindvoll IL
253968 Erik Bjella GIL
254010 Ellen Heier gil
254031 Elisabeth Berg GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.