Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
253919 Gunn Velsand GIL
253923 Nils Erik Hansen GIL
253924 Karianne Hansen GIL
253927 Gerd Roen Gil
253949 Halvor Ulven Grindvoll IL
253969 Erik Bjella GIL
253973 Ivar Western Grindvoll
253992 Heidi Bergersen
254032 Elisabeth Berg GIL
254207 Kjetil Lynne GIL
254542 Hedvig Fredriksen
254673 Brit Ballangrud Gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.