Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
254862 Gunn Velsand GIL
254900 Nils Erik Hansen GIL
254902 Gerd Roen Gil
254928 Halvor Ulven Grindvoll IL
254963 Ellen Heier gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.