Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
254863 Gunn Velsand GIL
254893 Ivar Western GIL
254899 Nils Erik Hansen Gil
254901 Karianne Hansen Gil
254903 Gerd Roen Gil
254930 Halvor Ulven Grindvoll IL
254931 Berit Sanness Grindvoll IL
255338 Brit Ballangrud Gil
255377 Erik Bjella GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.