Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
255952 Halvor Ulven Grindvoll IL
255955 Gerd Roen Gil
255956 Nils Erik Hansen
255962 Karianne Hansen
255968 Gunn Velsand GIL
255978 Ivar Western GIL
255994 Ellen Heier gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.