Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
256349 Gunn Velsand GIL
256351 Nils Erik Hansen GIL
256352 Karianne Hansen GIL
256359 Gerd Roen Gil
256387 Erik Bjella GIL
256419 Ivar Western Grindvoll
256439 Torstein Dynna GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.