Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
256915 Gunn Velsanfd GIL
256922 Gerd Roen Gil
256944 Nils Erik Hansen GIL
256945 Karianne Hansen GIL
256952 Halvor Ulven Grindvoll IL
257008 Erik Bjella


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.