Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
257658 Bente Skirstad GIL
257666 Gunn Velsand GIL
257685 Nils Erik Hansen GIL
257686 Karianne Hansen GIL
257802 Halvor Ulven Grindvoll IL
258152 Olav Dynna


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.