Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
258280 Halvor Ulven Grindvoll IL
258322 Gerd Roen Gil
258371 Nils Erik Hansen Gil
258372 Karianne Hansen Gil
258399 Gunn Velsand GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.