Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
259099 Halvor Ulven Grindvoll IL
259101 Nils Erik Hansen Gil
259102 Karianne Hansen Gil
259116 Gunn Velsand GIL
259198 Bente Skirstad GIL
259232 Ivar Western GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.