Liste over påmeldte

Påmeldte til:

GF m Lag 1 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 09.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Julie Østgård D1 Tynset jff
2 Dag Inge Østgård B Tynset jff
3 Nygaard Øystein JB Øversjødalen
4 Ole Martin Solheim JB Øversjødalen JSK
5 Arnstein Solheim JB Øversjødalen JSK
6 Kristian Berg B Tynset Jff
7 Torfinn Lium B Tynset Jff
8 Morten Ryen A Tynset Jff

GF m Lag 2 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 09.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Espen Sørhus J JC Alvdal jff
2 Anders Nilsen B Tynset JFF
3 Ole Morten Eriksen JB Tynset jff
4 Hans Erik Hangård E1 Tolgen
5 Amund Ringnes Gjelten JC Tolgen
6 Njål Mælen E2 Tynset jff
7 Morten Gulløien D2 Alvdal
8 Per Arne Gulløien JB Alvdal

GF m Lag 3 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 09.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Erling Kjellmark JC Røros
2 Hallvar T. Kjellmark JC Røros
3 Kristian Lund-Vang JB Tynset JFF
4 Odd Lund-Vang JC Tynset
5 Vegard Strandvik JC Tynset JFF
6 Ivar Sæter E2 Røros Jff
7 Bill Ragnar Kaasen JB Tolgen skl
8 Marius Tollan JB Tolgen

GF m Lag 4 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 09.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Stig Nesseth B Tynset jff
2 Martin H Nesseth B Tynset jff
3 Jørn Nesseth B Tynset jff
4 Anders Nesseth B Tynset jff
5 Jon H Moen B Tyldal sk
6 Jan Roger Olsson A Tynset jff
7 Annar Wintervold JC Tynset
8 Trond Nesseth JC Tynset

GF m Lag 5 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 09.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Per Arne Gjelten A Tylldalen
2 Espen Øverby JC Tylldalen
3 Martin Reiten JC Tylldalen
4 Hans Moen JC Tylldalen
5 Jon Bråten JC Tylldalen
6 Vegard Ovrum JC Tylldalen
7 Lars Fredrik Eggen J JC Tylldalen
8 Jørgen Hokstad J JC Tylldalen

GF m Lag 6 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 10.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 westgård john E2 vingelen
2 Olav Aamo E2 Os jff
3 Rune Fredheim B Os jff
4 sveinung storås JB tynset jff
5 Espen Eggen JB tynset jff
6 knut roar tangen E1 tynset jff
7 Magnus Skjæret JC Tynset jff
8 Ola Mælan JC Tynset jff

GF m Lag 7 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 10.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Tobias Hodøl JC Os JFF
2 Arne Ivar Hodøl JB Os JFF
3 Per Gunnar Bakken E1 Os JFF
4 Fredrik Storås D1 tynset jff
5 sveinung storås JB Tynset jff
6 Siv Aas JB Nidaros JSK
7 Harry John Nilsen JC Orkdal Jeger og Fiskerforening
8 leif helge riise B tolgen

GF m Lag 8 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 10.17
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Ole Oskar Kleven JB Vingelen
2 Esten Kleven JC Vingelen
3 Per Erik Husøy JC Dalsbygda
4 Eirik Eggen D1 Tynset jff
5 Lars Krogh B Røros Jff
6 Arnstein Galaaen JB Tolgen
7 Ola Galaaen D1 Tolgen
8 Mali Heggstad Graven D1 Vingelen

GF m Lag 9 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 10.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Morten Løvhaug B Tynset JFF
2 Knut Haug JB Tolgen
3 Elin Løvhaug F Tynset JFF
4 Geir Løkken JC Tynset JFF
5 Morten Rusten JC Tynset
6 Magnar Vestli E2 Tynset
7 Rune Westberg JB Vingelen
8 Thomas Svee J JC Tynset

GF m Lag 10 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 10.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Jarne Storås JB Tynset
2 Snorre Storås D1 Tynset
3 Eivind Aaen JB Tynset
4 Gunnar Bull Aakran JB Tynset
5 Bjørn Lillebo JB Tynset
6 Trond Oldertrøen JB Tynset
7 Arne Nordstad JB Tynset
8 Jon Hansæl JB Lonås

GF m Lag 11 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 10.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Kristian Westum D2 Tynset
2 Eline Westum D1 Tynset
3 Tormod Oldertrøen JB Tynset
4 Vebjørn Trøan Lillebo JB Tynset
5 Even Aaen JB Tynset
6 Even Stenmo JC Ålen Jff
7 Arne Stenmo B Røros Jff
8 Håkon Ruud J JB Tylldalen

GF m Lag 12 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 11.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Jon Brede Dukan JA Nidaros JSK
2 Torfinn Wessel Seland D1 Nidaros JSK
3 Marie Wessel JA Nidaros JSK
4 Leif Arne Harsjøen JC Tynset Jff
5 Amund Bekkevoll D2 Tynset Jff
6 Einar Vingelen D2 Tynset JFF
7 Esten Vingelen JB Tynset JFF
8 Hallgeir Harsjøen J D2 Tynset JFF

GF m Lag 13 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 11.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Lars Petter Nytrøen JC Tolgen
2 Stein Vidar Nytrøen E2 Tolgen
3 Grue Jon E2 Tynset
4 Esdaile Trond JB Tynset
5 Sørlie Stein JB Tynset
6 Sandtrøen Morten JB Tynset
7 Bangen Per Morten B Tynset
8 Bangen Morten D1 Tynset

GF m Lag 14 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 11.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Bjørn Bekkelund JB Osen
2 Svein Einar Bekkelund E1 Osen
3 Arnold Øverås E1 Jorde Jakt og fiske
4 Kåre Morten Tangen B Jordet
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Brennhaug Anders JB Tynset
8 Bekken Erland JB Narjord

GF m Lag 15 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 11.36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Asbjørn Gjelten E2 Lonås
2 Anne Berit Gjelten JC Lonås
3 Magnar Gjelten JB Lonås
4 Andreas Gjelten JC Tynset
5 Elisabeth Storli JC Kvikne
6 Liv Unni Storli JC Kvikne
7 Espen Sønmør JB Tynset
8 Øyvind Hodal JB Tynset Jff

GF m Lag 16 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 11.48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 John Trøen JB Hessdalen
2 Lars Petter Almås JC Røros
3 Peder Bjarne Grønås E2 Hessdalen
4 Kim Roger Malum D1 Singsås
5 Arne Malum JC Singsås
6 Lisa Malum D1 Singsås
7 Ledig      
8 Ola Engen JB Tylldalen skl

GF m Lag 17 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 12.00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Odd Arne Storsve JC Vingelen
2 Erica Johnson F Femund jff
3 Vidar Brenna JB Femund jff
4 Kjetil Engen JB Femund jff
5 Vidar Trøen JB Femund jff
6 Åge Aasvang JB Tynset jff
7 Hege Merete Søberg F Tynset jff
8 Ole Henrik Nytrøen JB Tynset jff

GF m Lag 18 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 12.12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Kosberg Endre JA Rennebujff
2 Kosberg Trond- Brage JA Rennebujff
3 Presthus Idar Waldemar JA Rennebujff
4 Bones Bjørn JB soknedal jff
5 Asklund Anders JA soknedal jff
6 Krokum Terje A Ndaros JSK
7 Per Buttingsrud JB Vingelen
8 Svein Ola Nygjelen JB tolgen

GF m Lag 19 - Tidspunkt: 01.05.17 kl. 12.24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Nils Even Dragmyrhaug J JA Haltdalen
2 Simen Dragmyrhaug B Haltdalen
3 Annar Dragmyrhaug JB Haltdalen
4 Ledig      
5 Oddnar Dragmyrhaug JC Haltdalen
6 Henning Dragmyrhaug JB Haltdalen
7 Jørstein Nygård E2 Dalsbygda
8 Kjell Erik Nygård JC Dalsbygda


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.