Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
264940 Hege Roen GIL
264958 Nils Erik Hansen GIL
264960 Karianne Hansen GIL
264965 Liv Marit Sangnæs Grindvoll IL
264967 Gunnar Dynna GIL
264974 Leikny Gammelmo GIL
264979 Cathrine Larsen GIL
264992 Bente Skirstad GIL
264997 Olaug Watterud Gil
265000 Torstein Ulsnes GIL
265058 Sten e Lunder Gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.