Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
267327 Leikny Gammelmo GIL
267328 Cathrine Larsen GIL
267329 Gunnar Dynna GIL
267332 Bente Skirstad GIL
267339 Berit Sanness Grindvoll IL
267343 Nils Erik Hansen Gil
267344 Karianne Hansen Gil
267350 Torstein Ulsnes Gil
267351 Olaug Eatterud Gil
267355 Sten e Lunder Gil
267360 Hege Roen GIL
267362 Ivar Western GIL
267365 Mari Hammerud
267369 Brit Ballangrud Gil
267370 Hilde Hals Overen GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.