Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
270592 Cathrine Larsen GIL
270597 Halvor Ulven Grindvoll IL
270613 Gunnar Dynna GIL
270630 Kjetil Lynne Gil
270641 Gunn Velsand Gil
270646 Nils Erik Hansen GIL
270647 Karianne Hansen GIL
270826 Mari Hammerud GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.