Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
272829 Bente Skirstad GIL
272850 Halvor Ulven Grindvoll IL
273011 Hilde Overen GIL
273050 Malin Halvorsrud
273119 Kjetil Lynne GIL


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.