Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
299561 Lise Lund
299563 Lars Håvard Meli GIL
299565 Halvor Ulven Grindvoll IL
299568 Bente Skirstad GIL
299569 Nils Erik Hansen Gil
299570 Karianne Hansen Gil
299582 Mari Hammerud Gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.