Liste over påmeldte

Påmeldte til:

GF m Lag 1 - Tidspunkt: 01.05.22 kl. 12:00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Gunhild Hodal Sønmør JC Tynset JFF
2 Per Moen Sønmør JC Tynset JFF
3 Bill Kaasen JB Tolgen
4 Erland Bekken JB Narjord
5 Anders Brennhaug JB Lonåsen
6 Geir Grindflek B Tylldalen
7 Ledig      
8 Christian Svenning JC Sollia

GF m Lag 2 - Tidspunkt: 01.05.22 kl. 12:12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Arnstein Galaaen JB Tolgen
2 Arne Galaaen JC Tolgen
3 Ola Galaaen JB Tolgen
4 Mats Ruud Rehder JC Tynset
5 Per Terje Aasberg JB Tynset
6 Kjell Steinar Haugli JB Vingelen
7 Øystein Graneng JC Tynset
8 Ledig      

GF m Lag 3 - Tidspunkt: 01.05.22 kl. 12:24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Stein Sigmund Øveraas JB Tynset
2 Terje Grandum JB Tynset
3 Didrik Rønning JB Tynset
4 Margrete Aaen JB Tynset
5 Jarl Sander Grue JB Dalsbygda
6 Kåre Aaen E1 Tynset
7 Erik Aaen A Tynset
8 Elise Aaen D1 Tynset

GF m Lag 4 - Tidspunkt: 01.05.22 kl. 12:36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Jakob Nordstad JB Tynset
2 Arne Nordstad JB Tynset
3 Jon Hansæl JB Lonås
4 Arne Støholen JB Tynset
5 Arnfinn Storli JB Tynset
6 Ledig      
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 5 - Tidspunkt: 01.05.22 kl. 12:48
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Ledig      
2 Ledig      
3 Ledig      
4 Ledig      
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 6 - Tidspunkt: 01.05.22 kl. 13:00
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Ledig      
2 Ledig      
3 Ledig      
4 Ledig      
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 7 - Tidspunkt: 01.05.22 kl. 13:12
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Ledig      
2 Ledig      
3 Ledig      
4 Ledig      
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 8 - Tidspunkt: 01.05.22 kl. 13:24
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Ledig      
2 Ledig      
3 Ledig      
4 Ledig      
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Ledig      
8 Ledig      

GF m Lag 9 - Tidspunkt: 01.05.22 kl. 13:36
Skive Navn Links Klasse Skytterlag
1 Guri Livoll JC Vingelen
2 Eline Westum JC Tynset
3 Svein Gjelten Bakken JC Tolgen
4 Andreas Tuveng J B Dalsbygda
5 Ledig      
6 Ledig      
7 Arnfinn Dullum E1 Værnes
8 Turid Voldmo F Værnes


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.