Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
300111 Lars Håvard Meli GIL
300112 Ragnhild l Western Grindvoll idrettslag
300113 Cathrine Larsen
300115 Bente Skirstad GIL
300117 Gunnar Dynna GIL
300119 Nils Erik Hansen Gil
300120 Karianne Hansen Gil
300123 Berit Sanness Grindvoll IL
300124 Halvor Ulven Grindvoll IL
300127 Lise Lund
300129 Randi W. Vassjø GIL
300130 Brit Ballangrud Gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.