Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
300114 Cathrine Larsen
300116 Bente Skirstad GIL
300121 Nils Erik Hansen Gil
300122 Karianne Hansen Gil
300125 Berit Sanness Grindvoll IL
300126 Halvor Ulven Grindvoll IL
300128 Lise Lund


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.