Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
300151 Lars Håvard Meli GIL
300152 Gunnar Dynna GIL
300154 Ragnhild l Western Grindvoll idrettslag
300155 Randi W. Vassjø GIL
300156 Anne Lise Hansen
300159 Bente Skirstad GIL
300161 Cathrine Larsen
300162 Nils Erik Hansen Gil
300163 Karianne Hansen Gil
300166 Halvor Ulven Grindvoll IL
300167 Torstein Dynna Gil
300169 Lise Lund
300170 Kristian Prestmarken


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.