Liste over påmeldte

Påmeldte til:

Påmeldte
NR Navn Klasse Lag
300171 Lars Håvard Meli GIL
300173 Ragnhild l Western Grindvoll idrettslag
300174 Gunnar Dynna GIL
300175 Bente Skirstad GIL
300178 Nils Erik Hansen Gil
300179 Karianne Hansen Gil
300182 Randi W. Vassjø GIL
300185 Halvor Ulven Grindvoll IL
300187 Torstein Dynna Gil
300188 Cathrine Larsen
300189 Erik Skirstad GIL
300190 Anne Lise Hansen
300193 Brit Ballangrud Gil


Oversikt over påmeldt
En oversikt over hvem som er påmeldt vises for det arrangementet du har valgt.

For deltakere som har betalt online vises BET bak påmeldingsnummeret.