Påmelding til:

INFO
Torsdag 10.mai.
Påmelding innan onsdag 9.mai kl.20.00. Hugs fødselsår.
NB Eige påmeldingsskjema for dei som berre skal vera med på sykkelløp og/eller rulleski.
Startkontingent: For 12-19år kr 150, Frå 20 år kr 250. Trimkl. kr 100,-
I "Trippelen" er startkontingenten kr 300,-. Deltaking i to øvingar er og kr 300,-
Eingongslisens, kr 30, er inkludert i startkont. Du som har heilårslisens i friidrett kan trekkja summen frå startkont. og gje melding ved henting av startnummer.

Betal til bankgiro:3578.16.14872. Betal elles ved henting av startnummer.

DISIPLIN:
KLASSE:
DATO:
 
Avgift: 150 kr
FORNAVN:   ETTERNAVN:
FØDT DATO: MOBILNR:
KLUBB:
KONTAKT:
ADRESSE:
POSTNR.:   POSTSTED:
E-POST ADR.:
 


Lisens alpint
Hvis du melder deg på i klasse 12-13 år og enda ikke har fylt 13 skal du ikke løse lisens/engangslisens.
Hvis skjemaet inneholder felt for dette oppgi da 0 som lisensnr.

Melde deg på.
Har du fått en brukerkode tidligere, logg først på med denne.

Hvis du ikke har fått brukerkode får du vist dette automatisk etter at du har meldt på noen første gang.

Velg så arrangementet du vil melde deg på.

Deretter fyller du inn opplysninger i skjema.

NB! Oppgi deg selv som kontaktperson når du melder på både deg selv og andre.

Sjekk eventuellt menyvalget informasjon der du finner informasjon fra arrangøren for dette arrangementet.

Ta vare på brukerkoden du får tildelt. Med denne kan du endre din egen påmelding.

Melde på andre
Hvis du er kontaktperson og melder på flere andre, oppgi navnet ditt som kontakt.

Da skal adressen, postnr, poststed og epostadressen være til deg som kontaktperson.